LJAN KIRKES BARNEHAGE

IDRETTSBARNEHAGE

VÅR-SOMMER AKTIVITETER


•Insekts safari.  «Hver uke»


Vi går i gruppe på åtte barn ute i nærmiljø. Vi går på jakt etter insekter og dyr for å ta dem med tilbake til barnehagen før nærmere observasjon. Med hjelp av internett og naturfagsbøkene prøver vi å finne ut av hva det er vi har funnet. Etterpå tar vi dyrene tilbake hvor vi fant dem og slipper dyrene fri igjen.•Hytta Naturfag.  «Hver uke»


Naturfag i hytta: Vi tar frem en av naturfagsbøkene som barna velger, deretter leser vi boka og etter hvert så stiller vi spørsmål til barna om det vi leser for å holde deres interesse oppe. Etterpå får barna lov til å tegne det de syntes var mest interessant for dem. «Hvis barna spør om noe spesielt utover bøkene så finner vi ut av det sammen».•Ekspriment. «Hver måned»


Vi finner kule ekspriment på nettet som vi prøver å gjennomføre med barna, fra vanlige kjemiske reaksjoner med eddik og bakepulver til å se om vi kan få elektrisitet fra en potet.


HØST-VINTER AKTIVITETER


Hytta Naturfag.  «Hver uke»


Naturfag i hytta: Vi tar frem en av naturfag bøkene som barna velger, deretter leser vi boka og etter hvert så stiller vi spørsmål til barna om det vi leser for at holde deres interesse oppe. Etterpå får barna lov til å tegne det de syntes hva mest interessant for dem. «Hvis barna spør om noe spesielt utover bøkene så finner vi ut av det sammen».•Ekspriment. «Hver måned»


Vi finner kule ekspriment på nettet som vi prøve å gjennomføre med barna, fra vanlige kjemisk reaksjon med eddik og bakepulver, til å se om vi kan få elektrisitet fra en potet.•Terrarium. «Høst, vinter og vår»


Om høsten går vi på jakt etter sommerfugllarver som skal gå i dvale i kokongen sin gjennom vinteren. Vi prøver å fange inn et par av disse larvene som vi pleier å finne ute i vår hage. Deretter lager vi et naturlig miljø i et av våre terrarier som larvene kan finne seg til ro å grave seg ned å lage sin kokong. Etter hvert så følger vi opp med larvene og ser hvordan kokongene utvikler seg med tiden.


       

      Mål for naturfag i barnehagen


  • Forståelse
  • Empati
  • Nysgjerrighet
  • Glede
  • LæringFurumoen 18A 1168 Oslo Tlf: 93456110 www.ljankirkesbarnehage.no

NATURFAG I LJAN KIRKES BARNEHAGE