LJAN KIRKES BARNEHAGE

IDRETTSBARNEHAGE


Barnehagen vår ligger midt i smørøyet på Ljan omgitt av kirke, skole og et fantastisk uteområde som tilhører barnehagen. Her er det hage, skog og berg som gir barna glede og utfordringer i lek og aktivitet. Ljan kirkes barnehage flyttet i mai 2018 inn i topp moderne lokaler i den ombygde presteboligen på Ljan. Barnehagen har rikelig med plass og huset vårt er på hele 360 kvm. Barnehagen har en avdeling med plass til 29 barn i alderen 1-6 år. Vi er 8 ansatte som alle har lang erfaring, og som jobber heltid. De minste barna har en skjermet sone for seg selv i den ene enden av bygget. Vi er en idrettsbarnehage der vi har ulike faste idrettsaktiviteter som tennis, fotball, skøyter og Røris. Barnehagen har lange tradisjoner som en viktig del av lokalmiljøet og kirkens arbeid.


Vi jobber hele tiden for at barna skal ha en trygg og sikker hverdag preget av lek og læring i et hjemmekoselig miljø. For førskolebarna har vi egne pedagogiske opplegg i tiden før skolestart. Barnehagen disponerer den røde hytta som tilleggsareal til barnehagelokalene. I tillegg benytter vi oss av Ljan menighetshus til ulike aktiviteter som foreksempel sangsamlinger og dans. Ljan kirkes barnehage har utvidet kristendomsparagraf (se vedtekter). I praksis betyr dette at vi markerer kristne høytider og merkedager litt mer enn andre barnehager, synger sanger og forbereder oss til aktiviteter knyttet til kirken. Vi er en liten og oversiktlig barnehage der barnas beste hele tiden er i sentrum for oss som jobber her.

Furumoen 18A 1168 Oslo Tlf: 93456110 www.ljankirkesbarnehage.no